Instalacja CLIC-a In English
Jeżeli widzisz tę stronę , znaczy to że nie jest na twoim PC zainsatalowany CLIC albo też masz nieaktualną jego wersję.

Poniżej opisany jest sposób instalacji CLIC-a po raz pierwszy oraz jego uaktualnienie.

Serwis CLIC jest dostępny tylko jeżeli na Twoim PC zainstalowana jest jego najnowsza wersja.

Ważne: CLIC współpracuje tylko z wersją wyższą albo z Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.

Jeżeli nie jest na twiom PC zainstalowany czytnik kart musisz to zrobić przede wszystkim. Program instalujący czytnik może być sciągnięty stąd: Card Installer. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić zadzwoń do Bank.
Jezeli natomiast chcesz zainstalować lub uaktualinć wersję CLIC-a postępuj zgodnie z poniższą procedurą:
Sciągnij program E-Group_Security_Plugin.msi (5,82 MB) poprzez naciśnięcie klawiszem myszy na nazwę programu. Program uruchomi się automatycznie. Kiedy wyświetli się pierwszy ekran programu zamknij przeglądarkę Explorer. Następnie wystartuje automatycznie procedura instalacyjna, podczas której należy wybierać okienko NEXT. Po zakończeniu instalacji możesz wystartować przeglądarkę I uruchomić CLIC-a. W przypadku jakichkolwiek problemów proszę dzwonić do BANKU.

Sciągnąć